Valeria Martínez

Valeria Martínez

Candidat/a a: Dependenta
Estudis: Universitat 1er cicle
Tipus d’entrevista: Autoritària

Fases de l’entrevista: