Albert Barceló

Albert Barceló

Candidat/a a: Dissenyador gràfic
Estudis: CFGS, il·lustració
Tipus d’entrevista: Conciliadora

Fases de l’entrevista: