Capítol 03

Les competències genèriques més preuades al mercat.


Predisposició per emprendre accions, millorar resultats i crear oportunitats d’una manera autònoma.

Exemples de comportaments en els quals es manifesta aquesta competència:

 • Desenvolupar les tasques pròpies habituals sense esperar directrius específiques.
 • Identificar problemes, obstacles i oportunitats, i dur a terme accions per donar-hi una resposta.

Anticipar les situacions a llarg terminit actuant per crear oportunitats per a l’organització i evitar problemes que són evidents.

Flexibilitat per adaptar-se als canvis i punts de vista diferents dels d’un mateix/a.

Exemples de comportaments en què es manifesta aquesta competència:

 • Modificar el comportament com a resposta a una situació.
 • Tenir en compte els mèrits de posicions diferents o punts de vista oposats.

Esforç personal per a la millora i l’assoliment de l’excel·lència.

Exemples de comportaments en els quals es manifesta aquesta competència:

 • Controlar acuradament la qualitat de la feina d’un mateix/a i la dels altres.
 • Identificar sistemàticament oportunitats de millora.

Implicar-se amb els objectius d’un grup o d’una organització.

Exemples de comportaments en què es manifesta aquesta competència:

 • Donar suport actiu a l’organització.
 • Anteposar-se o conciliar els interessos de l’organització amb els seus propis interessos professionals o amb els de la seva unitat de treball.

Treballar en col·laboració i coordinació amb altres persones per tal d’assolir objectius comuns.

Exemples de comportaments en els quals es manifesta aquesta competència:

 • Actuar per promoure un clima de treball en equip i de cooperació.
 • Involucrar i demanar la col·laboració dels altres en les qüestions que els puguin afectar.

Avançar-se, reconèixer i satisfer les necessitats dels clients.

Exemples de comportaments en què es manifesta aquesta competència:

 • Identificar i donar resposta a les necessitats implícites dels clients.
 • Establir relacions efectives amb els clients.